Due diligence

Ocena aktualnej sytuacji firmy to niezwykle ważny etap procesu fuzji i przejęć. Wnikliwe badanie kondycji przedsiębiorstwa – tzw. due diligence to wielopłaszczyznowy proces pozwalający zdemaskować potencjalne ryzyka związane z planowaną transakcją. Tylko wnikliwa analiza wyników badania przedsiębiorstwa pozwoli z pełną wiedzą i świadomością podjąć tak strategiczną decyzję.

Badanie due dilligence powinno przebiegać na kilku płaszczyznach: biznesowej, prawnej, finansowo podatkowej czasami praktykuje się również audyt bezpieczeństwa. Prawne due diligence winno obejmować wszystkie obszary działalności spółki, a zwłaszcza te kluczowe dla danego sektora. Standardem jest audyt korporacyjny, finansowy, podatkowy, pracowniczy, jak również audyt sporów sądowych i postępowań administracyjnych, nieruchomości czy zawartych umów.

Niezależnie od przedmiotu działalności – każda analiza due diligence powinna odzwierciedlać rzeczywistą i pełną sytuację prawną, finansową i gospodarczą badanego podmiotu, wskazywać potencjalne szanse oraz zagrożenia i ich ewentualne konsekwencje. Do najpoważniejszych zagrożeń należy m.in.: zła kondycja firmy, zagrożenie upadłością, zawarcie niekorzystnych kontraktów czy istnienie sporów sądowych o zapłatę wysokich kwot.

Finałem badania due diligence jest sporządzenie raportu końcowego, w którym wskazuje się wyniki przeprowadzonego badania, a także szanse i zagrożenia na każdej z badanych płaszczyzn. Dla przedsiębiorców, którzy rozważają fuzję – otrzymany raport stanowi niezrównaną pomoc w podjęciu decyzji  o wykonaniu transakcji.