Autor

Tomasz Kowolik 24 wpisy

Zastaw udziałów w spółce z o.o.

Hands of five businessman holding wooden blocks placing them into a structure. Conceptual of teamwork, strategy and business start up.

Zastaw jest jedną z form zabezpieczania wierzytelności i może być ustanowiony na rzeczach lub na prawach zbywalnych, a skoro tak – to również na udziałach w spółce z o.o. Jak ustanowić zastaw na udziałach? Jakie są skutki tego zastawu dla praw wspólnika? Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej →

Zmiana umowy spółki (statutu) spółki kapitałowej w organizacji

paul-bence-395888-2Spółka kapitałowa po jej zawiązaniu, a przed wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje status tzw. „spółki w organizacji”, czyli nie jest jeszcze osobą prawną, ale posiada podmiotowość jako tzw. „ułomna osoba prawna”. Czasem zdarza się jednak, że po zawiązaniu, a przed wpisem do KRS, zachodzi potrzeba zmiany umowy spółki lub statutu. Pytanie tylko w jaki sposób zmienić umowę spółki/statut spółki kapitałowej w organizacji? Czytaj więcej →

Przekształcenie spółki a przejście zezwoleń, koncesji oraz ulg na spółkę przekształconą

Business concept, working in officeKilkukrotnie pisaliśmy na naszym blogu o przekształceniach i jego skutkach. Do najważniejszych skutków przekształcenia można zaliczyć tzw. sukcesję uniwersalną, czyli przejęcie przez spółkę przekształconą wszystkich praw i obowiązków spółki przekształcanej, w tym również przejęcie koncesji, zezwoleń oraz ulg. Jednak czy zawsze?  Czytaj więcej →