Autor

Bartosz Karbowski 7 wpisy

Automatyczne umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Business meeting of diverse people around the table

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują dwa tryby umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadniczo udziały te mogą być umorzone dobrowolnie – po wyrażeniu zgody przez wspólnika oraz przymusowo. Jednym z rodzajów umorzenia przymusowego jest umorzenie na wypadek wystąpienia określonego zdarzenia. Taki rodzaj umorzenia nazywany jest umorzeniem automatycznym. Istotę przedmiotowej instytucji przedstawiamy w niniejszym wpisie.  Czytaj więcej →

Zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych

Ceo reading financial document at workplaceW poprzednich wpisach kilkukrotnie podkreślaliśmy znaczenie organów uchwałodawczych w spółkach kapitałowych. To właśnie zgromadzenie wspólników i – odpowiednio – walne zgromadzenie akcjonariuszy decyduje o najistotniejszych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych kwestiach w spółce. Należy jednak mieć na uwadze, że swoboda decyzyjna wspólników (akcjonariuszy) przy podejmowaniu uchwał napotyka pewne ograniczenia, których przekroczenie może skutkować uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności uchwały.

Czytaj więcej →

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

Business people raising hands to answer in training

Nie ulega wątpliwości, że wspólnicy odgrywają w spółce z o.o. fundamentalną rolę, o czym zresztą pisaliśmy niedawno na naszym blogu (wpis pt. „Prawa i obowiązki wspólników”). Mimo tego w określonych sytuacjach może zdarzyć się tak, że wspólnik – niezależnie od własnej woli – zostanie ze spółki wyłączony.

Czytaj więcej →

Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o.

Handshaking business partners after negotiations

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością dokonywanie fuzji lub przejęć odbywa się poprzez przeprowadzenie określonych operacji na udziałach. Kluczową rolę w tego typu transakcjach odgrywają zatem właściciele tych udziałów, tj. wspólnicy. Pełnienie nadrzędnej roli w spółce wiąże się dla nich nie tylko z licznymi prerogatywami, lecz również generuje odpowiedzialność. Jakie są prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o.?

Czytaj więcej →